Tarjoamani työyhteisöjen palvelut

Henkilöarvio tarkoittaa työyhteisöön valittavan työntekijän arvioimista ja tutkimista psykologin toimesta haastattelujen ja psykologisten menetelmien kautta, jotta työtehtävän ja yhteisön kannalta psyykkisiltä ominaisuuksiltaan sopivin henkilö saataisiin esille muodollisten, koulutuksellisten ja kokemukseen liittyvien tekijöiden lisäksi.

Lue lisää ->

Normaalisti esimiehen ja työntekijän välillä kehityskeskustelu liittyy niihin teemoihin ja tavoitteisiin, joita organisatorisesti työntekijältä vaaditaan. Miten työntekijä toteuttaisi työnantajan vaatimukset ja toiveet mahdollisimman hyvin, miten hän sopeutuisi organisaation tavoitteisiin ja olisi edesauttamassa yhteisöään eteenpäin.

Lue lisää ->

Psykoterapeuttinen työnohjaus tarkoittaa syvemmälle työntekijän tunteisiin, itsetuntoon, minäkokemukseen ja motivaatiotekijöihin menevää ohjaussuhdetta. Siinä yksi näkökulma luonnollisesti on ulkoinen maailma eli se organisaatio ja työpaikka, jossa toimitaan ja sen asettamat tavoitteet ja reunaehdot, mutta niitä huomioidaan myös työntekijän oman minuuden perspektiivistä, mitkä ovat hänen tunteet, toiveet, pelot ja motivaation tila.

Lue lisää ->

Nykylainsäädännön mukaan työntekijällä on työnantajan kustannuksella oikeus saada tukikeskusteluja irtisanomisen yhteydessä, mitä hän jatkosuunnitelmissaan tekee, miltä hänestä tuntuu ja miten hän jaksaa eteenpäin. Tämä on moraalisesti erittäin oikeutettu etu irtisanottavalle työntekijälle ja se voi myös helpottaa työnantajan irtisanomisprosessia, kun tässä välttämättömyyden tilassa on mahdollisuus tarjota työntekijälle jotain helpotusta, tukea ja mahdollisuutta pysähtyä tilanteensa äärelle työnantajan resurssoinnin pohjalta.

Lue lisää ->

Prosessin kuvaus aikaulottuvuudessa, perinteinen työterveyshuollon prosessi ja psykoterapia osana tätä, muut osa-alueet täydentävät tätä, yritykset voivat tämän perusteella pohtia, mihin ne tukea ja yhteistyötä tarvitsevat.

Lue lisää ->

Scroll to Top