Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Risto Lappeteläinen Oy, yhteisöllisen oppilashuollon tietopaketin asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Risto Lappeteläinen Oy
Osoite: Risto Lappeteläinen Oy, Kauppakatu 34 A 12, 87100 KAJAANI

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Risto Lappeteläinen Oy sivustojen käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Risto Lappeteläinen Oy:n palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Henkilötiedot
Yhteystiedot
Muut Käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Risto Lappeteläinen Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä tietopaketin tilauksen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tiedot tallennetaan palveluun, joka sijaitsee EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Risto Lappeteläinen Oy, Kauppakatu 34 A 12, 87100 KAJAANI.

Scroll to Top