Perheneuvonnan ostopalvelut

Minulla on yhteensä yli kahdenkymmenvuotinen kokemus perheneuvolan psykologin työstä aikanaan julkisella puolella ja nyt viimeisen kymmenen vuoden ajan olen tehnyt työtä yksityissektorilta käsin ostopalvelutyönä perheneuvolan psykologina.

Lähestymistapani asiakkaisiin on hyvin laaja-alainen, se koskettaa niin perheen vuorovaikutusta ja dynamiikkaa , kuin myös lapsen ympärillä toimivien ammatti-ihmisten toimintaa, suhdetta lapseen ja sitä miten ongelma hahmotetaan ja ymmärretään kokonaisuutena. Lähtökohtani ei ole katsoa ainoastaan ulkoisia ja konkreettisia asioita, tavoite on myös tutkia sisäisiä tunnelmia, sellaisia kitkatekijöitä vanhemman ja lapsen välillä tai opettajan ja lapsen välillä, jotka liian usein jäävät huomiotta.

Psykodynaaminen lähestymistapani tulee mukaan myös perheneuvolatyöhön siinä mielessä, että tutkittavat eivät ole pelkästään kykytesteillä arvioitavia, vaan myös heidän psyykkinen tilansa suhteessa ikään ja sen hetkisen elämän vaatimuksiin tulee huomioiduksi.

Perheneuvonnan viitekehys on myös hyvin vahvasti verkostopainotteinen, mikä tarkoittaa sitä, että mielelläni konsultoin ja työnohjaan toimijoita tietyssä kunnassa, jotta heidän oma aloitteinen ymmärryksensä ja toimintakykynsä pikku hiljaa laajenisi. Sitä kautta lapsia ja perheitä voidaan auttaa entistä enemmän mekaanisen testaamisen sijasta, jonka hyötysuhde kuntoutukseen on usein minimaallinen. Lisäksi testaamisen puolella – silloin kun sitä tarvitaan – tulee käyttöön projektiiviset menetelmät, jotka selittävät psyyken näkökulmasta käsin paljon enemmän lapsen ongelmia kuin kykytestit. Tällaisella lähestymistavalla olen oman arvioni mukaan hoitanut menestyksellisesti lukuisia perheneuvonnan ostopalveluja.

Tavoite ymmärtää ’miksi ’ lapsi reagoi tai toimii tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa, se on tärkein tavoite, se johtaa ymmärrykseen ja todelliseen mahdollisuuteen ymmärtää ja sitä kautta auttaa ja tuoda tukea.

Scroll to Top