Lastenpsykiatrian ostopalvelut

Olen toiminut Kainuussa erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla ostopalvelupsykologina vuosien ajan ja tuo vaativa tehtävä on luonut minulle näkemystä siihen, millä tavalla ja millä syvyydellä psyykkisistä ongelmista kärsiviä lapsia tulee tutkia. Siinä ei suinkaan riitä kykytestit tai ulkoinen observaatio, tarkkailu, vaan on kyettävä etenemään projektiivisten menetelmien, lapsen varhaiskehitykseen liittyvien tietojen ja arkioireiden välisessä dynamiikassa hyvin herkällä ja syvällisellä tavalla eteenpäin. Vain tällä tavalla häiriön kehityksellinen taso, hoidon tavoitteet, keinot, sisältö ja siitä johdettavat suositukset voidaan luotettavasti lapsen edun näkökulmasta määritellä.

Muillekin tahoille kuin Kainuulle on jonkin verran resursseja myydä lastenpsykiatrisia ja psykologisia tutkimuksia ja asiasta voidaan neuvotella tapauskohtaisesti. Tavoite on tutkimuksen syvyys, vastaus siihen miksi lapsi käyttäytyy tai oireilee tietyllä tavalla. Se on auttamisen perusta, josta ymmärryksen kautta edetään kohti suunnitelmaa auttamisen kokonaisuudesta ja osa-alueista.

Scroll to Top