Koulupsykologiset ostopalvelut

Olen toiminut pitkään eri kunnissa perheneuvoloiden ostopalvelupsykologina. Työ on käytännössä painottunut vahvasti oppilaiden oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien arviointiin ja siltä pohjalta myös verkostojen konsultointiin. Lähtökohtanani ei ole ensisijaisesti tehdä pelkkiä kykytestejä, kuten liian usein tuntuu olevan tapana, vaan pohtia tilannetta opettajan, vanhempien ja muiden lähityöntekijöiden kanssa ja tältä pohjalta luoda ymmärrystä siihen mistä oppilaan vaikeuksissa on kysymys.

Uskallan ottaa myös esille sen näkökulman, mikä saattaa olla työntekijän osuus oppilaan vaikeudessa, tällä tarkoitan esimerkiksi opettajan kuormittumista tai tietynasteista kontrollin hallinnan menettämistä, joka on myös uskallettava ottaa tarkasteluun. Myös vanhempien ja lapsen suhde, rajat ja yhteinen hyvä vuorovaikutus on tutkittava osana kokonaisuutta. Kuten tästä käy ilmi, on tutkimuksellinen lähestymistapani hyvin laaja.

Tarkemmin näkemykseeni ja tapaani kouluttaa opettajia voi perehtyä näillä sivuilla siinä yhteydessä, missä puhutaan opettajille pidettävästä täydennyskoulutuksesta. Tästä voi luonnollisesti vetää johtopäätöksiä siitä, millä tavalla psykologina käytännön tilanteissa toimin kouluilla.

Minulla on myös mahdollisuus saada sopimuksen mukaan koulukuraattori työparikseni, mikäli sellaista palvelun tilaaja tarvitsisi. Tällä yhdistelmällä voidaan tehdä esimerkiksi vanhempien ja verkoston suunnassa entistä laajempaa selvittelyä.

Koulupsykologien vaje on tosiasia eri puolella Suomea ja ostopalveluilla voidaan täyttää sitä vajetta. Tarjoan käytettäväksi sellaista näkökulmaa, jonka uskon vastaavan uutta erityisopetuslainsäädäntöä siinäkin mielessä, että aluksi yleisen tuen alkuvaiheessa on syytä selvitellä akuutteja ja ulkoisia olosuhteita oppilaan ympärillä, johon liittyy opettaja, vanhemmat ja resurssit ja vasta sen jälkeen edetä kohti testejä ja oppilaan sisäisen tilan ja valmiuksien arviointia.

Scroll to Top