Tarjoamani ostopalvelut

Ostopalveluilla tarkoitetaan sitä, että toimintayksikkö hankkii palveluja yksityissektorilta oman toiminnan sijasta tilanteissa, joissa omaa työntekijää ei ole tai ostopalvelulla saavutetaan parempi toiminnan taso ja hinta-laatusuhde

Perheneuvolapsykologin tehtävä ulottuu lapsen sisäisen maailman ymmärtämisestä niihin kytkentöihin, joita sillä on vanhempiin, opettajiin ja muihin lapsen kanssa toimiviin ihmisiin.

Lue lisää ->

Lastenpsykiatrian psykologin vaativa tehtävä on päästä katsomaan lapsen sisimpään, jotta avautuu mahdollisimman syvä ymmärrys lapsen hoidon pohjaksi.

Lue lisää ->

Koulupsykologin keskeisin tehtävä on tuottaa ymmärrystä verkostoissa, huojentaa opettajien paineita ja stressiä ja auttaa tilanteissa eteenpäin ilman testiautomaattina toimimista.

Lue lisää ->

Konsultaatiossa ja työnohjauksessa on kysymys työn kohteen ja työntekijän tutkimisesta tavalla, jossa ymmärrys kummastakin osapuolesta syvenee ja avautuu uusi mahdollisuus työn kohteen auttamiselle ja opetus- ja kuntoutumisprosessin edistymiselle.

Lue lisää ->

Scroll to Top