Tarjoamani ostopalvelut

Ostopalveluilla tarkoitetaan sitä, että toimintayksikkö

hankkii palveluja yksityissektorilta oman toiminnan sijasta

tilanteissa, joissa omaa työntekijää ei ole tai ostopalvelulla

saavutetaan parempi toiminnan taso ja hinta-laatusuhde

 

Perheneuvolapsykologin tehtävä ulottuu lapsen sisäisen maailman ymmärtämisestä niihin kytkentöihin, joita sillä on vanhempiin, opettajiin ja muihin lapsen kanssa toimiviin ihmisiin.Lue lisää
Lastenpsykiatrian psykologin vaativa tehtävä on päästä katsomaan lapsen sisimpään, jotta avautuu mahdollisimman syvä ymmärrys lapsen hoidon pohjaksi.Lue lisää
Koulupsykologin keskeisin tehtävä on tuottaa ymmärrystä verkostoissa, huojentaa opettajien paineita ja stressiä ja auttaa tilanteissa eteenpäin ilman testiautomaattina toimimista.Lue lisää
Konsultaatiossa ja työnohjauksessa on kysymys työn kohteen ja työntekijän tutkimisesta tavalla, jossa ymmärrys kummastakin osapuolesta syvenee ja avautuu uusi mahdollisuus työn kohteen auttamiselle ja opetus- ja kuntoutumisprosessin edistymiselle.Lue lisää