Psykologi Risto Lappeteläinen

Olen kajaanilainen psykologi ja psykoterapeutti. Urani aloitin aikuispsykiatrialla julkisella sektorilla, mutta melko pian siirryin perheneuvolan psykologiksi, jossa toimin 15 vuotta kotiseudullani Kainuussa. Tätä kautta perehdyin erityisesti lasten ja nuorten kehitykseen ja vanhemmuuteen tämän teeman taustalla ja siltä pohjalta on tullut myös vahva viritys aikuispsykoterapiapotilaiden kanssa työskentelyyn.

Minulla on ollut onni olla yli 20 vuotta valtakunnallisesti merkittävän psykoanalyytikon työnohjauksessa, joka on syventänyt näkemystäni ja antanut perspektiiviä niin psykoterapiaan, perheneuvolatyöhön kuin opettajientäydennyskoulutukseenkin. Näistä teemoista voi lukea lisää omista erillisistä kohdistaan. Koulutukseni on siten psykodynaaminen, mikä tarkoittaa sisäisten kokemusten jakamista, kohtaamista, tulkintaa ja ajan oloon asian haltuun ottamista. Tällaisessa näkökulmassa korostuu se, että sisäinen maailma on tallettanut joitakin käsittelemättömiä elämänvaiheita ja kokemuksia, jotka huomaamatta määräävät ihmisen valintoja, pakottavat tai estävät häntä toimimaan tietyllä lailla. Tästäkin enemmän psykoterapia-osiossa.

Yksi keskeinen terapia ulottuvuus on traumaterapia, jossa EMDR (silmänliikkeisiin perustuva, kehon oikea-vasen puoliskojen ärsytystä hyödyntävä metodi) tuottaa monesti yllättävän hyviä tuloksia, samoin strukturaalisen dissosiaatioteorian tunnepitoisten minuuden osien luotaaminen suhteessa arkiminän hallintayrityksiin ja myös sensomotorinen lähestymistapa on hyvin mielenkiintoinen ja vaikuttava traumojen käsittelyssä. Näistäkin voit lukea enemmän psykoterapiaosiosta.

Kotiseutuni ulkopuolelle suuntautuvina toimintoina ovat ostopalvelut, mikä tarkoittaa puuttuvien viranhaltijoiden työn korvaamista sopimillani käynneillä kunnissa tai joissakin toimintayksiköissä, koulupsykologisten, lastenpsykiatristen ja perheneuvolapalvelujen osalta. Näihin palveluihin tuon edellä kuvaamani psykodynaamisen perspektiivin ja tämä sopii erinomaisen hyvin myös siihen näkökulmaan, että henkilöstä, opettajat ja muut lasten kanssa toimivat ovat usein kuormituksen alla, he saattavat olla ahdistuneita, provosoituneita ja tämä huomioidaan lasta autettaessa. Kaikkea mahdollista vaikeutta ei siis fokusoida pelkästään lapseen, tarkastelussa on myös opettaja, vanhemmat ja muu yhteistyöverkosto.

Tästä onkin syntynyt viime vuosina laaja kouluttamishanke, jonka tiimoilta olen kiertänyt ympäri maata virittelemässä opettajien täydennyskoulutusta nimenomaan psyykkisesti oireilevan lapsen kohtaamiseen vanhempineen. Tämä on yksi keskeinen toimialani ja siitäkin on oma erillinen kirjoituksensa näillä sivuilla.

Toivottavasti saat mahdollisimman paljon irti näistä sivuista ja koet niiden asiat mielenkiintoisina. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä minuun joko puhelimitse tai sähköpostitse alla olevien yhteistietojen kautta.

Psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen


Ajatukseni Ihmisyydestä ja auttamisesta

Ahdistuksen, pelon ja voimattomuuden keskellä kohtaamien, aito ymmärrys ja läsnäolo – Tutustu tarkemmin auttamisen ajatuksiini

Lue lisää ->

Ihmisen auttamisella, kohtaamisella ja tukemisella voi olla monia perustoja ja taustateorioita. On suuntauksia, joissa pyritään korostamaan pelkkää tulevaisuutta ja positiivisia vaihtoehtoja, konkreettisia ratkaisuja.

Lue lisää ->

Scroll to Top